Giỏ hàng

HÀ NỘI SẮP CẢI THIỆN NƯỚC SÔNG TÔ LỊCH

UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định đồng ý tiếp nhận khoản tài trợ ODA không hoàn lại (khoảng 700.000 USD) để cải thiện chất lượng nước sông Tô Lịch (Khu vực Vĩnh Ninh – Đại Áng).

Ha Noi sap cai thien nuoc song To Lich - Anh 1

Sở Ngoại vụ Hà Nội sẽ chủ trì, phối hợp với các Sở liên quan gửi Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc xác nhận sự cần thiết của dự án cải thiện nguồn nước trên sông Tô Lịch tại khu vực Vĩnh Ninh và Đại Áng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Ngoại vụ tham mưu, đề xuất thủ tục về việc tiếp nhận khoản tài trợ trên.

Hà Nội sẽ báo cáo các Bộ liên quan tiếp nhận tài trợ để nghiên cứu, thiết kế liên quan đến 2 dự án xử lý nước thải đoạn cuối sông Tô Lịch tại khu vực Vĩnh Ninh và Đại Áng theo đúng quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt.

Hà Nội tiếp tục rà soát, thống kê các dự án xử lý rác thải làng nghề, nước thải… để kêu gọi đầu tư.

024 7302 0898
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top
0943 66 9595
>